RUDENKO

  • PHOTOGRAPHY
  • EMOTIONS
  • MEMORIES
  • EXPERIENCES
  • INSPIRATION

PRIVACYBELEID

Privacybeleid
Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens verzameld kunnen worden, op welke manier deze kunnen worden verwerkt, en over welke rechten je beschikt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over je opleveren die je direct of indirect identificeert. Je persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derde partijen, noch gebruikt worden om profielen van jou op te stellen of toegepast worden in geautomatiseerde besluitvorming die significante consequenties voor je kan hebben.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens betekent het volgende: het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of veranderen, ophalen, raadplegen, toepassen, openbaren door te versturen, verspreiden, of anderszins beschikbaar stellen, combineren, verwijdering blokkeren, of vernietigen van je persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: om het boekingsproces te faciliteren, om producten of diensten te leveren, om je te informeren over veranderingen in producten of diensten, om producten of diensten te verbeteren, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, om klachten te onderzoeken, en om fraude te voorkomen. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden kunnen worden verwerkt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
In het kader van de bovengenoemde doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethode, transactiedetails, sociale-medialinks, browsegedrag, publiekseigenschappen, en IP-adres.

Verzameling van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je: diensten boekt of producten bestelt, het contactformulier opstuurt of communiceert via andere contactopties, deze website browset, of met sociale media engageert.

Gegevensbescherming
Het is van groot belang dat je persoonsgegevens beveiligd en rechtmatig verwerkt worden. Daarom worden alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om veilig met je persoonsgegevens om te gaan: beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls, wachtwoorden voor elektronische systemen, en een veilige internetverbinding.

Gegevensopslag
Je persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk om de hierboven genoemde doeleinden te faciliteren. Indien er wettelijke verplichtingen zijn met betrekking tot de opslag, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan door de wet geëist.

Gegevensrechten
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: het recht om geïnformeerd te worden, het recht op inzage, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking, het recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar en rechten aangaande geautomatiseerde besluitvorming.

Beleidswijzigingen
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Controleer dit privacybeleid regelmatig om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

Contact
Aarzel alstublieft niet om contact op te nemen bij vragen over het privacybeleid: info@rudenko-photography.com

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.